Wat zijn Astrologische levenslessen?

Levenslessen worden vaak op je pad geplaatst, met de bedoeling dat je er wat van leert, en dat je verstaat dat het een levensles is. Door bewust te leven en te denken, versta je de diepere bedoeling van een levensles, en zul je hem meer naar je toe trekken, om hem te doorgronden en te doorleven.
Als je terugkijkt op je leven begrijp je vaak de dingen die je meegemaakt hebt. Je ziet een duidelijke lijn, en dingen die je vijf jaar geleden nog niet begreep, snap je nu wel. Dat was dus een levensles. Soms zijn die levenslessen moeilijk, en kom je in opstand ertegen, maar altijd kom je er weer wijzer en rijper uit.
Je moet bereid zijn om te willen leren, en het te doorvoelen met je hele wezen. Anders zullen steeds dezelfde lessen op je pad komen, net zolang tot jij
het begrijpt.